Terug

Privacy Policy

Privacy statement & disclaimer

 

Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens (Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam (indien van toepassing), E-mailadres, Telefoonnummer, Factuur- en afleveradres, Betalingsgegevens, Nieuwsbrief ontvangen ja/nee, Klantnummer)  worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor verwerking en levering van goederen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of bestelling uitvoeren.

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens (Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam (indien van toepassing), E-mailadres, Telefoonnummer, Bericht) die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Type gegevens                Bewaartermijn

Contactformulier            Max. 4 jaar

Offerteformulier             Max. 4 jaar

Nieuwsbriefinschrijving               Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Aanvraag via e-mail        Max. 4 jaar

Klantgegevens Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Beveiliging

Alle gegevens die je met Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management (CRM) systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hotjar

Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven  hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft je inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.

Samengevat maakt onze website gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies: deze houden je voorkeuren bij en onthouden dat je al op de site bent geweest.
Performance cookies: deze meten de effectiviteit van bijvoorbeeld een advertentie.
Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen hoe een pagina werkt, en waar we eventueel aan verbeteringen kunnen werken. Deze zorgen er ook voor dat Tabletsolution inzicht krijgt in zijn klanten m.b.t. locatie, type browser gebruikt, en welke pagina's zijn bezocht.

U kunt op uw eigen computer bij het bezoeken van onze website het gebruik van cookies beperken. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 18-5-2018 door Cookiebot (PDF)

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de links hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

 

Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV

t.a.v. dhr. W. Krijnen

Landauer 33

3897 AB Zeewolde

 

Of mail naar [email protected]

 

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV geen invloed kan uitoefenen. Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV.

Merkbescherming

Het beeldmerk van Tabletsolution is een Benelux geregistreerd merk (www.biop.int nummer 0980248).

Algemene Voorwaarden

Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Flevoland onder inschrijvingsnummer 66210402. Op de dienstverlening van Krijnen eSolutions BV h.d.o.n Tabletsolution BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Tabletsolution 9.2 / 10 - 332 Reviews @ Kiyoh